Comments

 1. Знакомства Kajizilkree says:

  Concepte şi termeni de re inut Centru de greutate, contrac ii izotonice, contrac ii izometrice Întreb ri de control şi teme de dezbatere 1. Care sunt muşchii implica i în mişc rile um rului? Care sunt muşchii lojei mijlocii? În cadrul ac iunilor lan urilor cinematice închise, pârghiile osteo-articulare ac ioneaz , în general, ca pârghii de sprijin, deci ca pârghii de gradul I. În flexia complet , ligamentul lateral extern se relaxeaz , dar cel intern se men ine uşor destins. Proprioceptorii care se g sesc la nivelul tuturor organelor aparatului locomotor oase, articula ii, muşchi , reprezint elementele materiale ale sensibilit ii proprioceptive. Pârghiile de gradul I sunt pârghii de echilibru. Conţinutul unităţii de învăţare 4.

 1. Articula?ia articula?iei umarului drept la ridicarea bra?ului Aragrel says:

  Este rotator în afar al coapsei şi un principal stabilizator inferior al şoldului. P e r o n e u l fibula este un os lung, sub ire, situat postero- extern fa de tibie. Înainte de a face s ritura, corpul se adun , şi îşi concentreaz for ele. La nivelul regiunii lombare inferioare alc tuiesc sacro-spinalul. Inerva ia muşchilor este asigurat de nervi motori, senzitivi şi vegetativi. Reduc în mod important frecarea dintre extremit ile osoase.

 1. Знакомства Akinonris says:

  No iunile de proximal şi distal se folosesc pentru a desemna dou extremit i opuse ale aceleiaşi piese osoase. Când ia punct fix pe pubis, coboar coastele muşchi expirator şi flecteaz toracele pe bazin. Pentru realizarea rapid a exerci iului, flexorii se contract puternic, iar extensorii cu o intensitate mai sc zut. Muşchii stria i sînt organe contractile care asigur pozi iile şi mişc rile corpului omenesc. Ce ligamente are articula ia şoldului? Folosirea ac iunii for elor externe în special a for elor gravita ionale inverseaz rolul grupelor musculare. Introducere Articula ia humero-cubito-radial este o trohleartroz şi are un singur grad de libertate.

 1. Знакомства Taugis says:

  Ligamentele încrucişate se g sesc în scobitura intercondilian. Ele produc — creşterea volumului şi a greut ii muşchiului deci a for ei , prin m rirea cantit ii de sarcoplasm din fibrele musculare şi o redistribuire a nucleilor care din pozi ia marginal devin centrali. Structura func ional a gleznei si piciorului Alfonso Borelli — prin studiile sale remarcabile de biomecanic a ar tat c oasele şi segmentele corpului uman ac ioneaz ca nişte pârghii care sunt mişcate de muşchi, conform unor principii mecanice clasice. Dup ce str bate sistemul capilar, sîngele este colectat de vene.

 1. Знакомства Akilar says:

  Tipuri de activitate biomecanic dinamic Activitatea statică de asigurare posturală este rezultatul contracţiei Au loc urm toarele mişc ri concomitente. Mişc rile se execut în plan sagital, în jurul unei axe transversale care trece prin cei doi condili femurali.

 1. Знакомства Moogugar says:

  Cu cât viteza de execu ie este mai mare,cu atât interven ia antagoniştilor la sfârşitul mişc rii este mai intens. El închide partea posterioar a bazinului. Se întâlnesc aici trei oase iar suprafe ele articulare sunt: În sens vertical, este fixat de tendonul rotulian şi de tendonul cvadricipital care numai el este motor şi solicit rotula, tr gând-o în afar şi aplicând-o puternic în şan ul trohlean. În aceast pozi ie, şoldul se extinde şi ligamentul pus sub tensiune stranguleaz gâtul femural, ap sând capul femurului în cavitatea cotiliod. Când o for ac ioneaz asupra unui corp, de cele mai multe ori ea îl pune în mişcare.

 1. Articula?ia articula?iei umarului drept la ridicarea bra?ului Fele says:

  Este îndreptat oblic în jos şi înapoi. Ac ionând asupra bra ului lung al pârghiei, efectu m o mare deplasare comparativ cu cap tul scurt. În mecanic , pârghia este o bar rigid care se poate roti în jurul unui punct de sprijin. Impulsurile nervoase produc contrac ii musculare, care la rândul lor atrag deplasarea segmentelor osoase la nivelul inser iilor musculare transformând astfel, energia chimic în energie mecanic. Mişc rile de abduc ie şi adduc ie Ele se realizeaz în jurul unei axe antero-posterioare care trece prin centrul capului femural şi sunt înso ite de mişc ri de rota ie ale coapsei. For a extern folosit la maximum în aceste exerci ii este for a centrifug.

 1. Articula?ia articula?iei umarului drept la ridicarea bra?ului Aralkree says:

  La sfârşitul acestei unit i de înv are, studen ii: For ele interne implicate în mişcarea corpului sunt reprezentate prin impulsul nervos, contrac ia muscular şi iner ia. Anterior, ea prezint o trohlee mosor , posterior, şan ul trohleei se continu cu o scobitura intercondiliană care imparte extremitatea inferioar a femurului într-un condil extern şi un condil intern, ultimul terminându-se mai jos decât primul. Cine a enuntat legile fundamentale ale mecanicii? Isaac Newton — a avut o contribu ie important la dezvoltarea biomecanicii, formulând cele trei legi ale mişc rii şi repausului care exprim leg tura dintre for e şi efectele lor. Proximal, se inser pe apofizele transverse ale primelor 5 vertebre cervicale, iar distal, pe unghiul supero-intern al omoplatului. For ele interne implicate in mişcarea corpului 3. În aceast mişcare cele dou extremit i ale humerusului sufer o deplasare în sens invers.

 1. Articula?ia articula?iei umarului drept la ridicarea bra?ului Kagashura says:

  Articulaţia genunchiului este formată din extremitatea inferioară a femurului şi extremităţile superioare ale celor două oase ale gambei: Legile fundamentale ale mecanicii 1.

Speak Your Mind

*